The Victoria – Cập nhật ngày 29/04/2018.

Tất cả các biệt thự đã hoàn thiện và đang bàn giao cho cư dân.

The Luxury – Cập nhật ngày 29/04/2018.

Tòa Lux 6 đang được hoàn thiện để bàn giao cho cư dân.

The Aqua – Cập nhật ngày 29/04/2018.

Tất cả các tòa căn hộ đã hoàn thiện và đang bàn giao cho cư dân